Doradztwo

Déhora udziela organizacjom porad i wsparcia w sytuacjach, w których planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi okazuje się zadaniem złożonym, dynamicznym i nieprzewidywalnym. Déhora zapewnia tym organizacjom wsparcie na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym.

Jesteśmy specjalistami w zarządzaniu zasobami ludzkimi i planowaniu czasu pracy

Doradcy Déhora pomagają przedsiębiorstwom zbilansować nakład pracy i dostępne zasoby ludzkie. Wszyscy nasi doradcy są wykwalifikowanymi specjalistami, którzy na co dzień pomagają organizacjom osiągać lepsze rezultaty planowania i zarządzania zasobami ludzkimi.

Co możemy zrobić dla Twojej firmy

Oferujemy  pomoc w zakresie doradztwa w wielu różnych obszarach związanych z planowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi. W szczególności nasi eksperci mogą pomóc w następujących dziedzinach:

 1. Profesjonalizacja planowania zasobów ludzkich
 2. Uelastycznienie potrzeb kadrowych
 3. Zrównoważone zarządzanie czasem pracy

Więcej informacji na temat każdego z trzech powyższych obszarów znajdziesz poniżej.

Jak możemy pomóc

1

Profesjonalizcja planowania zasobów ludzkich

Profesjonalizcja planowania zasobów ludzkich może przynieść wielu organizacjom wymierne korzyści. Doradcy Déhora z przyjemnością to Państwu zademonstrują. Oferujemy także poradę i wsparcie w wielu obszarach, w tym:

 • optymalizacja procesu planowania dzięki narzędziu PlanScan;
 • rozwój zawodowy pracowników dzięki programowi Assessment;
 • porady dotyczące Strategicznego Planowania Zasobów Ludzkich w Państwa organizacji;
 • analiza nakładu pracy i związanych z nim potrzeb kadrowych;
 • porada i wsparcie przy tworzeniu skutecznych regulacji czasu pracy.

Uelastycznienie potrzeb kadrowych

Konsultanci Déhora zapewnią Twojej firmie także poradę, wsparcie i pomoc w zakresie uelastycznienia zapotrzebowania kadrowego. Powyższe może na przykład polegać na:

 • wdrożeniu strategii zrównoważonego uelastycznienia;
 • lub wdrożeniu indywidualnego zarządzania czasem pracy.

Zrównoważone zarządzanie czasem pracy

Jesteśmy także doświadczeni na polu zrównoważonego zarządzania czasem pracy.

W tym zakresie oferujemy:

 • doradztwo w kwestii długoterminowej możliwości zatrudnienia pracowników;
 • doradztwo w kwestii tworzenia polityki zarządzania fazami życia;
 • doradztwo w kwestii zapewniania zgodności z przepisami ustawy o czasie pracy i postanowieniami zbiorowego układu pracy dzięki narzędziu RosterScan;
 • szczegółowy profil ergonomii harmonogramu pracy dzięki narzędziu Roster Risk Profile Analysis.