Oprogramowanie wspomagające planowanie

Istnieje wiele rodzajów „ultranowoczesnego” oprogramowania do celów planowania zasobów ludzkich. Każdy z nich ma swoje zalety, wady, mocne i słabe strony. Ale skąd wiadomo, który program będzie optymalnym rozwiązaniem w danej sytuacji? Jako zespół niezależnych ekspertów Déhora oferuje pomoc w wyborze, a następnie wdrożeniu (nowego) oprogramowania na potrzeby planowania zasobów ludzkich.

Odpowiednie oprogramowanie do planowania dla Twojej organizacji

Planowanie czasu pracy nigdy nie jest łatwe. Ale oprogramowanie do planowania firmy Déhora zdecydowanie ułatwia kontrolę nad długoterminowym planowaniem i planowaniem operacyjnym.

W zależności od konkretnych potrzeb i celów planowania, możemy pomóc Ci wybrać odpowiedni system do planowania i ewidencji czasu pracy. Dostępne opcje obejmują gotowe aplikacje oparte na środowisku Excel, oraz systemy modułowe dla złożonych środowisk planowania. Jako eksperci, oferujemy pomoc w wyborze odpowiedniego (nowego) oprogramowania do planowania i zapewniamy wdrożenie go w organizacji.

 

Wdrożenie i zarządzanie projektem

 

Jako doświadczony doradca do spraw wdrożeń, Déhora oferuje także pomoc przy implementacji nowego oprogramowania do planowania w Twoim przedsiębiorstwie. Przejście na nowe oprogramowanie do planowania wymaga drobiazgowych przygotowań i dokładnej, skrupulatnej realizacji procesu implementacji.

 

Proponujemy wsparcie w każdym aspekcie wprowadzenia, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji nowego oprogramowania.  Możemy także zapewnić szkolenie dla pracowników – nie tylko w zakresie podstawowej obsługi interfejsu użytkownika. Dodatkowo, oferujemy pomoc w rozwijaniu i wdrażaniu nowych metod pracy i związanych z nimi procedur operacyjnych.