Plandashboard

 

Żyjemy w czasach, gdy zmiany i innowacje pojawiają się w coraz szybszym tempie. Zdolność do reagowania na oczekiwania klientów lub pojawienie się nowych konkurentów wymaga zasobów ludzkich, które można wykorzystywać w elastyczny sposób. A zarządzanie takimi elastycznymi działaniami wymaga dostępu do odpowiedniej informacji zarządczej. Dlatego właśnie specjaliści Déhora opracowali program Plandashboard, który dostarcza obiektywnych informacji umożliwiając kierownictwu szybkie dostosowywanie działań do zmieniających się okoliczności.

Jak działa Plandashboard?

Program Plandashboard jest połączony z bazą danych klienta. W większości przypadków jest to system planowania. Dane dotyczące planowanego zapotrzebowania kadrowego, wykorzystanych zasobów ludzkich i dochodu oraz kosztów na godzinę są przekazywane do programu Plandashboard. Następnie Plandashboard oblicza wskaźniki skuteczności, które wyraźnie pokazują jak efektywne jest planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

Istotne wskaźniki w Plandashboard

 

W ten sposób program Plandashboard pomaga kierownictwu w formułowaniu celów i standardów, a następnie dążeniu do osiągnięcia ich za pomocą odpowiedniego planowania. Inaczej mówiąc program Plandashboard pomaga kierownikom w skutecznym wykorzystaniu kadry i dostępnych zasobów. W tym zakresie do najistotniejszych wskaźników, służących jako wyznacznik normy, należą:

 

  • Planefficiency (bilans zasobów ludzkich i nakładu pracy, liczba zmian itd.);
  • Timeflexibility (zapotrzebowanie na pracę w nienormowanym wymiarze czasu, przepracowane godziny nadliczbowe itd.);
  • Compliance (zgodność z wymogami ustawowymi);
  • różne aspekty związane z kosztem działań w obrębie planowania i działalności operacyjnej.