Multipokoleniowość, czyli wiele pokoleń w jednej organizacji. Nowe formy employer brandingu w zatrudnianiu i utrzymaniu pracowników

W dniu 2 kwietnia 2019 r. przedstawiciele firm Déhora, KS Service, CodersLab i Kancelarii Kibil i Wspólnicy wygłosili swoje prezentacje podczas praktycznego szkolenia, którego tematem przewodnim było: „Multipokoleniowość, czyli wiele pokoleń w jednej organizacji. Czy można wszystkich uszczęśliwić? Nowe formy employer brandingu w zatrudnianiu i utrzymaniu pracowników.”.

Spotkanie to zostało zorganizowane przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową i miało miejsce w Hotelu IBB Andersia w Poznaniu.

Na wydarzeniu odbyły się cztery prelekcje, podczas których obszar Employer Brandingu i Multipokoleniowości poruszany był w kontekście różnych zagadnień, zarówno praktycznych, jak i tych teoretycznych.

Katarzyna Soboczyńska z KS Service, na przykładach opowiedziała jak wykorzystanie różnic w budowaniu marki pracodawcy może posłużyć jako narzędzie sprostania wymogom rynku pracy. Katarzyna Soboczyńska postawiła również pytanie czy można wykorzystać stereotypy związane z wiekiem i narodowością w procesie rekrutacji. Agencja Zatrudnienia KS Service udowodniła, że wykorzystując wyniki badań naukowych i ankiet, podsumowań i własnych dobrych praktyk, jest to możliwe.

Łukasz Chodkowski z firmy Déhora opowiedział o tym w jaki sposób samodzielne planowanie grafików i wpływ na swój czas pracy może uatrakcyjnić wizerunek pracodawcy na lokalnym rynku i pomóc w utrzymaniu różnych pokoleń pracowników w jednej organizacji. Łukasz Chodkowski zauważył, że ważne są zmieniające się czynniki motywujące dla pracowników-  w ostatnich latach wydatnie zwiększyła się rola czynników pozapłacowych takich jak dobra atmosfera w pracy, czas wolny czy dobra marka pracodawcy. Odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, także w zakresie planowania czasu pracy, jest selfrostering. W skrócie jest to możliwość wdrożenia, oprócz innowacji technicznych, także innowacji na poziomie ludzkim i społecznym, tworząc trwałe korzyści dla organizacji i pracowników.

Katarzyna Bartoszkiewicz z CodersLab poruszyła zagadnienia związane z tym jak, uwzględniając zmiany pokoleniowe, ułatwić pracownikom nabywanie nowych kompetencji w czasach technologicznej rewolucji oraz Lifelong learning –  czyli jakich form edukacji i mentoringu oczekują pracownicy. Katarzyna Bartoszkiewicz zauważyła, że według prognoz do 2030 roku aż 90 proc. znanych nam obecnie zawodów ulegnie dezaktualizacji – zdecydowana większość pracowników będzie musiała się przekwalifikować lub znacząco podnieść swoje kwalifikacje a 20 proc. aktualnie istniejących stanowisk w ogóle zniknie z rynku, ponieważ zostaną w pełni zmechanizowane. Pojawią się też zupełnie nowe zawody. Przewagą konkurencyjną wielu firm może zatem okazać się to, czy i w jaki sposób ułatwią swoim pracownikom nabywanie nowych kompetencji w czasach technologicznej rewolucji.

Adw. Michał Kibil z Kancelarii Kibil i Wspólnicy zwrócił uwagę, że kluczowe dla rynku HR będzie zrozumienie trendów, jakie dzisiaj są wyzwaniami przy zatrudnianiu pracowników. Podczas spotkania Michał Kibil wskazał, że dwoma istotnymi trendami zauważonymi przez nas jest kwestia zmiany pokoleniowej i wiążąca się z tym kwestia zmiany podejścia pracowników do pracy, a także systematyczna digitalizacja rzeczywistości wynikające z trwającego procesu transformacji cyfrowej. Oba te trendy wpływają na czas pracy w organizacji. Michał Kibil opowiadał również o tym, jak z punktu widzenia trendu pogłębiających się zmian pokoleniowych kluczowe okazuje się patrzenie na czas pracy z uwzględnieniem potrzeb każdego z zatrudnianych pokoleń. Tak jak dla starszych pokoleń ważna jest stabilność i przewidywalność ich czasu pracy, tak dla najmłodszych pokoleń istotna jest daleko idąca elastyczność i praca dostosowana do ich planów osobistych (co ma zapewnić równowagę pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym).

Wydarzenie wywołało wiele dyskusji a przekazana wiedza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Zobacz także

Korzyści wynikające z samodzielnego planowania w sektorze przemysłowym

Dlaczego samodzielne planowanie może być dobrym rozwiązaniem Związki zawodowe coraz częściej domagają się od pracodawców promowania wśród pracowników elastyczności i…

Zalety indywidualnego zarządzania czasem pracy

Dlaczego indywidualne zarządzanie czasem pracy może okazać się dobrym rozwiązaniem Związki zawodowe coraz częściej naciskają na pracodawców, aby zapewniali swoim…

Uelastycznienie czasu pracy: dlaczego organizacje nie mogą dłużej tego ignorować

Co dokładnie kryje się pod nazwą „zrównoważonego uelastycznienia”? „W idei uelastycznienia czasu pracy chodzi o umożliwienie organizacji dostosowania się do…