Efektywne monitorowanie dostępności pracowników

ai4HR w sposób ciągły monitoruje zdrowie pracowników i wydajność firmy. Pozwala odpowiednio wcześnie wykrywać osoby, które potencjalnie mogą wykazywać objawy chorobowe, bez konieczności wyłączania z pracy firmy. Moduł sztucznej inteligencji, dzięki wykorzystaniu danych analitycznych, przewiduje potencjalne zachorowania i ostrzega przed ewentualnymi brakami w obsadzie pracowniczej. W konsekwencji zapobiega powstawaniu przestojów osobowych.

Ai4HR koncentruje się na czterech kluczowych obszarach:

aiHealth Security – Monitorowanie i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie przed globalnymi kryzysami epidemiologicznymi.

aiCosts Control – Zapewnienie ciągłości pracy, bez konieczności zatrzymywania produkcji lub świadczenia usług w przypadku podejrzenia zachorowania pracownika.​

aiCare – Ciągła profilaktyka zdrowia w czasie rzeczywistym połączona ze sztuczną inteligencją pozwoli pracownikom czuć się bezpiecznie w miejscu pracy.

aiGDPR Compliance – Pełna zgodność z regulacjami prawnymi związanymi z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Bezpośrednie monitorowanie zdrowia i dostępności pracowników odbywa się na kilku płaszczyznach. Są to:

aiHealth Measure – Pomiar w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym temperatury ciała pracowników, dzięki nowoczesnym kamerom termowizyjnym / urządzeniom IoT, których dane będą wyświetlane na specjalnie przygotowanym dashboardzie. Podwyższona temperatura ciała pracownika jest pierwszym sygnałem do wykrycia potencjalnie chorej osoby. Dodatkowymi danymi, zwiększającymi efektywność systemu zdrowia pracownika, mogą być pomiary pulsu, ciśnienia, poziomu cukru oraz saturacji. Monitoring pozwala wspierać dobre nawyki żywieniowe pracowników.aru firmy.

aiMotion Control – Dane dotyczące przemieszczania się i kontaktu pracownika z innymi osobami zatrudnionymi w organizacji oraz poza nią . Dostęp do danych dotyczących m.in. liczby osób na zmianie z którymi osoba chora miała kontakt, identyfikacja ich oraz obszarów odwiedzanych przez pracownika, pomoże w dokładny sposób określić mapę zachorowania wraz z możliwością wyeliminowania potencjalnych ryzyk na terenie firmy, które mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania zachorowań.

aiWorking Time – Informacje na temat przepracowanych godzin na bieżącej zmianie lub podczas wielu zmian pod rząd, jak również tych w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Dodatkowe dane, takie jak kwalifikacje pracowników, ich unikalność oraz koszt, pomoże w doborze odpowiedniego zastępstwa w razie zachorowania, bez konieczności wyłączania danego obszaru firmy.

Pośrednie monitorowanie zdrowia i dostępności pracowników odbywa się na kilku płaszczyznach. Są to:

aiLabor Cost – Analiza wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników takich jak: koszty pracy, absencje chorobowe oraz przestoje danego działu lub całego zakładu. Moduł daje wgląd w stopień zaangażowania pracy działu przy zachowaniu ciągłości produkcji lub świadczenia usług. Pokazuje również braki zastępowalności na danych stanowiskach oraz podpowiada listę pracowników do zastąpienia.

aiRegional Medical Data – Moduł zbierający zewnętrzne informacje medyczne dotyczące poziomu zachorowalności oraz liczby szpitali w regionie. Porównanie dostępnych danych zewnętrznych oraz wewnętrznych pozwoli na określenie stopnia ryzyka i wprowadzenie odpowiednich restrykcji na terenie zakładu pracy.

aiRegional Labor Market Data – Moduł gromadzący informacje dotyczące regionu, w którym mieści się zakład pracy takich jak: stopa bezrobocia, liczba i dostępność agencji tymczasowych. Daje możliwość przewidywania przyszłych skutków braku pracowników na rynku oraz możliwość reagowania z dużym wyprzedzeniem na konieczne zastępstwa.