Systemy do planowania czasu pracy

Oferujemy autorskie oprogramowania wspomagające wiele obszarów planowania. Posiadamy gotowe rozwiązania dla każdego rodzaju organizacji. Oferujemy także pomoc przy implementacji nowego oprogramowania do planowania w Twoim przedsiębiorstwie.

Planowanie czasu pracy często bywa wyzwaniem dla organizacji. Ale oprogramowanie do planowania firmy Déhora zdecydowanie ułatwia kontrolę nad długoterminowym planowaniem i planowaniem operacyjnym. W zależności od konkretnych potrzeb i celów planowania, możemy pomóc Ci wybrać odpowiedni system do planowania i ewidencji czasu pracy. Jako eksperci, oferujemy pomoc w wyborze odpowiedniego oprogramowania do planowania i zapewniamy wdrożenie go w organizacji.

Wdrożenie i zarządzanie projektem

Déhora oferuje także pomoc przy implementacji nowego oprogramowania do planowania w Twoim przedsiębiorstwie. Przejście na nowe oprogramowanie do planowania wymaga drobiazgowych przygotowań i dokładnej, skrupulatnej realizacji procesu implementacji.

Proponujemy wsparcie w każdym aspekcie wprowadzenia, uruchomienia, eksploatacji i serwisu nowego oprogramowania.  Możemy także zapewnić szkolenie dla pracowników – nie tylko w zakresie podstawowej obsługi interfejsu użytkownika.