Selfrostering

Głównym założeniem idei Selfrostering jest to, że pracodawcy zapewniają swoim pracownikom większą elastyczność i niezależność w planowaniu czasu pracy. Pracownicy otrzymują swobodę przy planowaniu indywidualnego harmonogramu czasu pracy.

 

Udowodniono naukowo, iż koncepcja Selfrostering pomaga w utrzymaniu pracowników w zdrowiu dbając równocześnie o aspekty społeczne pracy i czasu wolnego, ponieważ umożliwia pracownikom większą kontrolę nad tym, kiedy pracują i jak zarządzają własnym czasem pracy. W rezultacie, ma to bezpośredni wpływ na ulepszenie jakości wykonywanej pracy.

Déhora czerpiąc doświadczenia z wielu projektów wykonanych w różnych organizacjach zna wyzwania związane z planowaniem. Po pierwsze, ze względu na możliwe ciężkie warunki fizyczne w niektórych działach, starzejący się personel i pracę w systemie 24/7 harmonogramy powinny uwzględniać również aspekty ergonomiczne.

 

Zachowanie obecnej kadry i możliwość zatrudniania nowych pracowników będą znacznie ułatwione, gdy firma utrzyma obraz bardzo dobrego pracodawcy. Jednym ze sposobów jest zapewnienie pracownikom zdrowego, ergonomicznego balansu życie prywatne – życie zawodowe, przy jednoczesnym zaspokojeniu ich oczekiwań finansowych. I oczywiście, przy spełnieniu wszystkich wymagań prawnych.

Korzyści dla organizacji

Korzyści dla pracowników