Analiza PlanScan®

Jest to narzędzie do „prześwietlenia” aspektów organizacyjnych i procesów związanych z planowaniem czasu pracy osób pracujących w godzinach nieregularnych lub zmianowo.

Efektem przeprowadzenia projektu jest przygotowany przez firmę Déhora raport, w którym opisujemy:

  • Wszystkie znalezione w planowaniu korporacyjnego czasu pracy „wąskie gardła”.
  • Ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.
  • Rekomendacje dotyczące usunięcia „wąskich gardeł”. (np. zmiany w budowaniu grafików czasu pracy).
  • Zyski, jaki będzie miała organizacja w wyniku wdrożenia proponowanych rekomendacji.

Schemat procedury Analizy PlanScan™ składa się z trzech etapów:

 

I. Wywiad z kluczowymi osobami w organizacji

W porozumieniu z Klientem przeprowadzamy krótki przegląd interesariuszy projektu oraz sporządzamy listę osób, z którymi chcemy przeprowadzić wywiady w ramach analizy PlanScan™. Każda rozmowa jest przeprowadzana w sposób indywidualny i poufny.

 

II. Analiza dokumentów w tym harmonogramów czasu pracy

W przypadku, gdy planowanie czasu pracy personelu jest realizowane na podstawie ustaleń zapisanych w dokumentach, lub gdy dokumenty mogą zapewnić wgląd w funkcjonowanie planowania, są one dokładnie analizowane przez grupę doświadczonych konsultantów.

 

III. Obserwacja i informacja zwrotna

Konsultanci Déhory mogą również wykorzystywać metodę obserwacji. Na przykład, przechodzą wraz z personelem przez cały łańcuch planowania, „doświadczając” jak wykonywana jest praca w organizacji. Dotyczy to również sprawdzenia, jak planowanie skoordynowane jest z realizacją nadrzędnych celów firmy.