Negocjacje i mediacje

Biznes to ryzyko. Również ryzyko sporu i konfliktu: między pracownikami, między społeczną reprezentacją załogi a dyrekcją, między pracownikiem a jego przełożonym. Konflikt wewnątrz zespołu, pomiędzy działami, kadrą kierowniczą i pracownikami, bywa destrukcyjny. Jego rozstrzygnięcie decyzją szefa, ani pośrednictwo jednostek HR nie jest na ogół trwale efektywne. Połączenie doświadczenia negocjacyjno-mediacyjnego i biznesowo-konsultingowego naszych mediatorów zapewnia unikalne wsparcie w zakresie zarządzania konfliktami organizacyjnymi i wzrostu efektywności zespołów.

Alternatywa dla sądu

Tradycyjnie rozwiązujemy konflikty skierowując sprawę do sądu. To oznacza opłaty, honoraria i koszty ekspertyz, a w polskiej rzeczywistości – miesiące, często lata czekania na orzeczenie sądu. Doliczmy zaangażowanie kierownictwa i specjalistów, spadek efektywności organizacji, zaniedbanie strategicznych projektów i kluczowych klientów, nadwyrężenie relacji i wizerunku. A potem niepewność, czy uda się wyegzekwować to, co sąd orzekł. Istnieje jednak atrakcyjna, efektywna i naprawdę biznesowa alternatywa: mediacje!

 

Liczy się przyszłość

Ze wsparciem mediatora weź odpowiedzialność za swoje sprawy. Sam decyduj. Wyjaśnij nieporozumienia, odbuduj relacje, zminimalizuj straty. W wariancie minimum – zamknij problematyczny rozdział najtaniej i najszybciej.

W mediacji skupiamy się na przyszłości. Celem mediacji jest dojście do ugody, rozwiązania, które wszystkie strony sporu dobrowolnie przyjmą, jako zadowalające. Zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ugoda stanowi tytuł egzekucyjny, ponieważ jej moc jest taka sama, jak prawomocnego orzeczenie sądu.

 

Zalety mediacji

Mediacja jest szybka i tania. Zakończona ugodą daje rezultat win-win. Jest w pełni poufna, więc chroni prywatność i wizerunek stron. Daje poczucia sprawstwa, podmiotowości i kontroli nad przebiegiem i wynikiem rozwiązania sporu. Odbudowuje zaufanie.

Jeden z konsultantów Déhory ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, również międzynarodowych, a także jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa w Warszawie.