Nasi klienci

Nestlé Polska korzysta z narzędzia Working Time Office (WTO) firmy Déhora

W 2014 roku firma Nestlé Polska rozpoczęła współpracę z Déhora. Głównym celem nawiązania tej współpracy było dostarczenie profesjonalnego narzędzia do planowania czasu pracy, które spełni wszystkie oczekiwania Nestlé Polska.

Wprowadzenie systemu „plus-minus conto” w firmie Audi

W 2010 r. przy współpracy z Déhora firma Audi Brussel wprowadziła innowacyjny i elastyczny system godzin pracy, który był odpowiedzą na niestabilność systemu produkcji. Od czasu wprowadzenia programu „plus-minus conto” nie zmarnowanego nawet jednego dnia produkcji.

Planowanie w firmie Miele – immer besser!

kierownictwo Miele postanowiło skorzystać z wiedzy i doświadczenia Déhora. Specjaliści Déhora przeprowadzili szczegółową analizę procesu planowania za pomocą narzędzia PlanScan. Zarówno ogólna organizacja pracy, jak i poszczególne procesy, zostały dogłębnie przebadane.

Nowy plan pracy zgodny z prawem dzięki narzędziu analizy harmonogramów

Tworzenie harmonogramów pracy to proces, który trwa zazwyczaj około czterech miesięcy. W Rijkswaterstaat, specjaliści Déhora wraz z pracownikami w zaledwie cztery tygodnie opracowali harmonogram pracy dla ekip łodzi rzecznych pływających po wodach rzek Renu i Lek.

Lepsze rezultaty dzięki szkoleniu planistów

Oczekiwanie coraz większej wydajności w połączeniu z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami inspektorów pracy powoduje, że specjaliści od planowania czasu pracy muszą być doskonale wykwalifikowani. Kierownictwo firmy SUCCESS dobrze o tym wiedziało.

Innowacyjne podejście do planowania czasu pracy

Dla firmy Roto Smeets najważniejsze było, aby menedżerowie z różnych placówek i wszyscy kierownicy ds. personalnych zdobyli umiejętności w zakresie optymalizacji planowania czasu pracy przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z przepisami prawa i postanowieniami zbiorowego układu pracy.