Nasi klienci

Wprowadzenie systemu „plus-minus conto” w firmie Audi

W 2010 r. przy współpracy Déhora firma Audi Brussel wprowadziła innowacyjny i elastyczny system godzin pracy, który był odpowiedzą na niestabilność systemu produkcji. Od czasu wprowadzenia programu „plus-minus conto” nie zmarnowano nawet jednego dnia produkcji.

Planowanie w firmie Miele – immer besser!

Kierownictwo Miele postanowiło skorzystać z wiedzy i doświadczenia Déhora. Specjaliści Déhora przeprowadzili szczegółową analizę procesu planowania za pomocą narzędzia PlanScan. Zarówno ogólna organizacja pracy, jak i poszczególne procesy, zostały dogłębnie przebadane.

Lepsze rezultaty dzięki szkoleniu planistów

Oczekiwanie coraz większej wydajności w połączeniu z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami inspektorów pracy powoduje, że specjaliści od planowania czasu pracy muszą być doskonale wykwalifikowani. Kierownictwo firmy SUCCESS dobrze o tym wiedziało.

Innowacyjne podejście do planowania czasu pracy

Dla firmy Roto Smeets najważniejsze było, aby menedżerowie z różnych placówek i wszyscy kierownicy ds. personalnych zdobyli umiejętności w zakresie optymalizacji planowania czasu pracy przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z przepisami prawa i postanowieniami zbiorowego układu pracy.

Supermarket Albert Heijn zaczyna uzupełniać asortyment w nocy

Możliwość przeniesienia pracy związanej z uzupełnianiem asortymentu w sklepach Albert Heijn na godziny wieczorne, a nawet nocne, była przedmiotem specjalnego badania. Sytuacja była o tyle niejasna ze względu na fakt, że pracownicy sieci nie mieli wcześniejszych doświadczeń w pracy na nocnych zmianach.

Szkolenie planistów pozwala myśleć strategicznie

Oczywiście potrzebujesz dobrego harmonogramu czasu pracy. Ale skąd wiesz, czy na pewno ten jest dobry? Dobry planista nie tylko musi potrafić zaprojektować dobry harmonogram czasu pracy, ale także zrozumieć, jak używać go strategicznie.