Déhora i ISO 27001

Déhora jest oficjalnie firmą posiadającą certyfikat ISO 27001. Nasz certyfikat ISO pokazuje, że spełniamy bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jest to wspaniała wiadomość nie tylko dla nas, ale również dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

Bezpieczeństwo informacji w firmie Déhora

Ochrona danych naszych klientów od samego początku była najwyższym priorytetem we wszystkich naszych usługach.

Od momentu założenia firmy Déhora, bardzo poważnie podchodziliśmy do dyskretnego i bezpiecznego przetwarzania informacji. Bezpieczeństwo i integralność informacji są dla nas najważniejsze w każdym aspekcie pracy. Niezależnie od tego, czy dotyczy to małego, czy dużego projektu doradczego, wdrożenia oprogramowania czy tymczasowego wsparcia planisty. Chociaż przyznanie nam oficjalnej certyfikacji nie jest dla nas zaskoczeniem, jesteśmy bardzo dumni, że możemy się nią chwalić.

Co oznacza ISO 27001?

Dzięki przyznanemu certyfikatowi ISO 27001 Déhora udowadnia, że ​​obejmuje wszystkie ryzyka związane z poufnością i dostępnością wrażliwych informacji.

ISO 27001 to najszerzej uznawany standard bezpieczeństwa informacji na świecie. Norma ta określa ścisłe wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, obsługi, audytu, przeglądu, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Norma opisuje zarówno wymagania implementacyjne, jak i dokumentację SZBI. ISO 27001 obejmuje niezależną ocenę poprzez dokładny audyt zewnętrzny. Audyt ten jest powtarzany co roku.

A co to oznacza dla naszych klientów?

Ten certyfikat dowodzi, że jako klient możesz w pełni powierzyć nam swoje dane.

Aby właściwie chronić informacje o Twojej (i naszej) firmie, ustanowiliśmy surową politykę bezpieczeństwa informacji dla wszystkich naszych usług i produktów. Obejmuje to zasady, środki i procedury stosowane przez wszystkich w Déhora Consultancy Group. To osiągnięcie jest również dowodem na to, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić niezawodną i bezpieczną obsługę. Ponadto stale doskonalimy naszą politykę bezpieczeństwa informacji. Co roku sprawdzamy, czy robimy to prawidłowo.

Zalety w skrócie

Dla naszych klientów i partnerów biznesowych

Dane osobiste

Powierzasz nam dane osobowe. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby bezpiecznie obchodzić się z nimi i na różne sposoby chronimy te dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Bezpieczne informacje

Wszystkie Twoje i nasze informacje są bezpiecznie przechowywane i chronione przed utratą danych. Oferujemy tę ochronę zarówno teraz, jak i podczas dalszego rozwoju naszych usług i oprogramowań.

Globalny standard

ISO 27001 to uznawany na całym świecie standard bezpieczeństwa informacji. Wszystkie nasze oddziały firmy zostały ocenione przez niezależną stronę trzecią. Wspólnie przestrzegamy wszystkich obowiązujących wytycznych.

W całej organizacji

Certyfikat ISO dotyczy całej naszej działalności biznesowej. Wszyscy nasi pracownicy są szkoleni i sprawdzani, więc Twoje dane są w dobrych rękach.