Utrzymanie trwałej zdolności do wykonywanej pracy

 

W Polsce zachodzą dwa ważne z punktu widzenia relacji pracodawca-pracownik zjawiska. Po pierwsze, w efekcie zmian demograficznych populacja osób pracujących maleje, zarówno w sensie liczb absolutnych, jak i w odniesieniu do liczby osób zawodowo nieaktywnych. Po drugie, populacja osób pracujących starzeje się w efekcie podnoszenia wieku emerytalnego.

W konsekwencji obu tendencji wydajni i dobrze zmotywowani pracownicy stają się cennym zasobem, a pracodawcy muszą zatrudniać osoby coraz starsze. Obie strony mają więc interes w tym, aby pracownicy utrzymali trwałą zdolności do wykonywania pracy.

Wymaga to zachowania do późnych lat witalności, pozytywnej motywacji do pracy oraz produktywności opartej na aktualnej wiedzy i umiejętnościach. Uzyskanie tych efektów jest możliwe tylko, gdy obie strony, pracodawca i pracownik, wezmą za nie odpowiedzialność: pracodawca stworzy warunki brzegowe, a pracownik będzie miał postawę i gotowość do wykorzystania tych warunków.

Déhora ma rozległa wiedzę i duże doświadczenie w uzyskiwaniu tych efektów oddziałując zarówno na organizację, jak i jej pracowników.

 

Zobacz także

Znaczenie elastyczności czasu pracy w zarządzaniu

Elastyczność czasu pracy Czas jest dla współczesnych społeczeństw wartością o szczególnym znaczeniu, a poczucie jego braku coraz bardziej powszechne. W…