Trespa

Zbiorowy układ pracy jako wzorzec dla indywidualnych harmonogramów