Audi Brussels

Wprowadzenie systemu „plus-minus conto” w firmie Audi