Mapowanie odpowiednich danych połączonych z poczty elektronicznej

Usługa anonimowej analizy danych elektronicznych skrzynek pocztowych pracowników. Jest to narzędzie, które łączy stabilny i bezpieczny system IT oraz głęboką wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, zapewniając jednocześnie zgodność z regulacjami prawnymi. Dzięki wykorzystanej wiedzy na temat wąskich gardeł decyzyjnych w organizacji wynikających z analizy danych bazujących na poczcie elektronicznej pracowników pozwala na optymalizację czasu pracy i procesów decyzyjnych, doprowadza do redukcji kosztów i podejmowania pewniejszych decyzji biznesowych.

 

Nie angażując czasu pracowników oraz bazując na zebranych niezaburzonych danych o komunikacji elektronicznej, usługa tworzy mapę rzeczywistych relacji pokazując nieformalną strukturę organizacyjną. W efekcie możemy zobaczyć jak podejmowane działania wpływają w czasie na naszą organizację. ujawnić procesy biznesowe.

Analiza sieci komunikacyjnej na podstawie monitoringu poczty elektronicznej wyraźnie pomaga zoptymalizować zarządzanie firmą podczas pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej. Wiąże się to z redukcją opóźnień, zwiększeniem efektywności pracy czy udrożnieniem procesów, a to z kolei przekłada się na oszczędności, czyli namacalną korzyść dla organizacji.

Produktem finalnym takiej analizy jest raport, w którym zostaną przedstawione w jasny i konkretny sposób informacje o nieformalnej strukturze w organizacji potrzebne do zarządzania bieżącymi i przyszłymi wyzwaniami biznesowymi.

Kluczowe korzyści dla organizacji:

  • redukcja opóźnień
  • redukcja nadgodzin
  • identyfikacja kluczowych pracowników
  • zwiększenie efektywności pracowników
  • poprawa współpracy pomiędzy pracownikami, departamentami i oddziałami
  • minimalizacja luki niepewności przy podejmowaniu decyzji biznesowych
  • identyfikacja najbardziej aktywnych klientów
  • ułatwienie zarządzania pracą w organizacji rozproszonej
  • bieżące monitorowanie poprawności i wpływu wprowadzonych zmian

Case study

Jesteśmy w trakcie transformacji cyfrowej. Jednym z jej elementów jest odrywanie się organizacji od biur i ich rozpraszanie. Dotąd, gdy chcieliśmy zobaczyć w jaki sposób pracuje pracownik, wystarczyło baczne obserwowanie go w biurze. Dziś nie zawsze jest to możliwe. Większość pracy w organizacjach opiera się na komunikacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami, dlatego analizując jej przepływy i wynikające z nich relacje możemy stworzyć obraz struktury nieformalnej. To odkrywa nowe źródło wiedzy dla firmy i pozwala zredukować ryzyka oraz koszty związane z optymalizacją pracy, a także podejmować pewniejsze decyzje biznesowe.

1

Tak wygląda Wasza firma

Ciężko się zorientować, jak wygląda przebieg prac. Zabieg zidentyfikowania wąskich gardeł pozwala uporządkować relacje, pokazać kto w organizacji jest wąskim gardłem i generuje opóźnienia.

Filtr wąskich gardeł

Tu natomiast został zastosowany filtr. Czerwone kropki to pracownicy, którzy są tzw. wąskimi gardłami, to znaczy, że wysyłane do nich informacje utykają.

Wąskie gardło

Skupmy się na tym pracowniku. Jest on oznaczony jako wąskie gardło. Choć otrzymuje wiadomości od wielu współpracowników, to wysyła je zaledwie do trzech. Jest on naszym potencjalnym ograniczeniem, które może odpowiadać za opóźnienia w tym obszarze, zaburzenia procesów lub stanowić ryzyko w procesie decyzyjnym. W tym wypadku trzeba sprawdzić jego rolę w strukturze organizacyjnej. To pozwoli stwierdzić, czy taki model jego komunikacji jest uzasadniony.

Przyjrzyjmy się bliżej

Z danych personalnych wynika, że funkcja, którą pełni ten pracownik, wymaga od niego drożnej komunikacji. Odpowiada on za kwestie dotyczące całej organizacji, które mają wpływ na planowania procesów i projektów, strategie długoterminowe czy planowanie budżetu. Właśnie znaleźliśmy jedną z przyczyn zaburzeń występujących w działaniu firmy. Teraz trzeba udrożnić przepływ informacji z obszaru zajmującego się zarządzaniem ryzykiem. Prześledźmy kto otrzymuje informacje dotyczące ryzyka, aby dowiedzieć się czy docierają tam, gdzie są potrzebne.

Sprawdźmy przyczynę

Nasze wąskie gardło wysyła informacje tylko do trzech współpracowników. Jeden z nich znajduje się na obrzeżach struktury. Informacja u niego utyka i nie zostaje wykorzystana dalej. Kolejnych dwóch pracowników komunikuje się także między sobą i dopiero ostatni z nich (pracownik 3.) dzieli się informacją dalej.

Most

Przetworzona w gronie trzech pracowników informacja trafia do pracownika, który szeroko rozpowszechnia ją dalej. Ten pracownik jest mostem, czyli jedyną osobą, która w tym wypadku pośredniczy pomiędzy departamentem zarządzania ryzykiem, a resztą firmy. To jest nasz pracownik kluczowy. Jego usunięcie lub przesuniecie będzie miało widoczne konsekwencje dla działania całej organizacji.