Research

Déhora oferuje wsparcie w każdym zakresie i na każdym etapie procesu badawczego. Od sformułowania pytania lub problemu badawczego, przez wybór najlepszej metody i stworzenie narzędzia, po zebranie i statystyczne opracowanie danych oraz opis wyników, do wyciągnięcia wniosków i wskazania ich znaczenia dla funkcjonowania firmy.

Kto mierzy - ten wie

Kto mierzy – ten wie”, mówi holenderskie przysłowie. Ta prosta prawda ma duże znaczenie w biznesie, gdzie regularny pomiar różnych wartości ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania każdej organizacji.

Interesuje Cię poziom zaangażowania pracowników, ich satysfakcja z pracy, plany rozwoju osobistego, akceptacja metod zarządczych stosowanych w firmie, czy może odbiór harmonogramów czasu pracy i ich wpływ na zadowolenie z równowagi między życiem zawodowym a prywatnym? Déhora pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania realizując dopasowane do problemu badanie jakościowe lub ilościowe.

Jeśli planujesz zrobić ankietę w swojej organizacji, chcesz przeprowadzić wywiady z pracownikami lub dokonać obserwacji pewnego zjawiska w firmie, zleć nam tę pracę. Działamy obiektywnie, profesjonalnie, w pełnej współpracy z Klientem. Dzięki odpowiedniej metodologii potrafimy zagwarantować osobom badanym zachowanie całkowitej anonimowości. Pracownicy chętniej biorą wtedy udział w badaniu, udzielają rzetelnych odpowiedzi i zachowują się naturalnie.