PlanPoint

PlanPoint to rozwiązanie dla organizacji, która chce szybko i łatwo zaplanować grafiki dla swoich pracowników. Dzięki lekkiej formie online, nie potrzeba instalować dodatkowych programów oraz nośników. Twórz i zarządzaj grafikami, w oparciu o wymagania dotyczące obłożenia, godzin pracy i dostępności pracowników.

PlanPoint ułatwia m.in.:

 • Planowanie i zarządzanie personelem
 • Planowanie produkcji, serwisów oraz dyżurów pracowniczych
 • Planowanie szkoleń i warsztatów

PlanPoint w szybki sposób może zostać połączony z systemami ERP oraz innymi systemami płacowymi.

Cechy systemu PlanPoint:

 •  Przejrzysty i intuicyjny interfejs dla użytkownika
 • Dostęp online o każdej porze i w dowolnym miejscu
 • Możliwość elastycznego dostosowania narzędzia do Twoich potrzeb
 • Planowanie wielu oddziałów jednocześnie
 • Przejrzysty widok na grafiki, z podziałem na pracowników
 • Zarządzanie i kontrola pracowników, zespołów, działów, działań i zadań
 • Kompatybilny z innymi systemami płacowo-kadrowymi
 • Możliwość dostosowania poziomów uprawnień dla użytkowników
 • Interakcja z pracownikami: wnioski o zmiany w harmonogramie, wnioski o urlop
 • Kontrole oparte na zasadach i przepisach obowiązujących w danej organizacji i kraju (prawo pracy, zbiorowe układy pracy, przepisy wewnętrzne, itd.)
 • Raporty dostosowane do indywidualnych potrzeb

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania Twoimi grafikami

PlanPoint jest rozwiązaniem online służącym do wyszukiwania, planowania czasu pracy i zarządzania pracownikami.

 • Zarządzaj zespołami, działami, miejscami pracy i grafikami
 • Przydzielaj pracowników do konkretnych zadań
 • Twórz swoje grafiki szybko i łatwo
 • Dodawaj i edytuj umiejętności pracowników
 • Komunikuj się ze swoimi pracownikami poprzez portal pracowniczy

Integracja z Twoimi systemami

PlanPoint jest aplikacją online, więc instalacja oprogramowania nie jest wymagana. Wszystko czego potrzebujesz to komputer i połączenie z Internetem. W ten sposób zawsze masz dostęp do wszystkich danych,  takich jak dostępność pracowników, wgląd w niedopasowane zmiany personalne, czy dostępność pracowników w różnych miejscach pracy z podziałem na poszczególne czynności. PlanPoint może być również używany razem z innymi aplikacjami. Dzięki temu możliwe są połączenia z różnymi systemami Back-Office. Informacje z innych systemów obecności pracowników mogą być automatycznie wysyłane, a dane o faktycznie przepracowanych godzinach mogą być eksportowane do systemu kadrowo-płacowego.

Kluczowe funkcjonalności

Przejrzysty interfejs

Widok i funkcje widoczne w panelu są dostosowane tak, jak tego potrzebujesz. Ty wybierasz, które działy, zespoły lub działania w organizacji chcesz zobaczyć. Wszystkie informacje, których potrzebujesz do prawidłowego planowania są widoczne na pierwszy rzut oka. Szczegółowe informacje o pracownikach i obciążeniu pracą są natychmiast dostępne dzięki rozwijanym zakładkom i powiadomieniom, a wszelkie czynności możesz łatwo zmieniać i modyfikować ręcznie.

Statystyki i wskaźniki

W trakcie planowania grafików otrzymujesz wskazówki dotyczące różnych wskaźników lub KPI, które są dla Ciebie ważne: godziny zakontraktowane, absencje, urlopy pracowników, godziny zaplanowane lub pozostające do zaplanowania, czy liczba godzin, które pracownik ma zaplanowane na poranne, popołudniowe lub nocne zmiany. Można je wyświetlić w postaci sum dla określonego okresu planowania. Daje to natychmiastowy wgląd w najważniejsze statystyki Twoich grafików.

Sprawdzenie reguł

Kontrole reguł gwarantują, że stworzony przez Ciebie harmonogram jest "dokładnie taki, jaki powinien być". Innymi słowy, wszystkie przepisy prawne oraz zakładowe zostają przestrzegane. Zadania przydzielane są tylko do pracowników, których odpowiednie umiejętności i kompetencje na to pozwalają. Naruszenia są od razu zgłaszane do planisty za pomocą powiadomień i oznaczeń kolorystycznych, co pozwala na natychmiastowe wprowadzenie zmian do harmonogramu.

Kompleksowe raporty

Dzięki kompleksowym raportom uzyskujesz możliwość wygenerowania dowolnych informacji z systemu na temat czasu pracy. Raporty mogą być tworzone szczegółowo z podziałem na dni, tygodnie, czy miesiące. Możesz sprawdzić zaplanowane i pozostające do zaplanowania godziny pracy swoich pracowników. Sporządzić raport pokazujący różnice w ilości przepracowanych godzin przez pracowników. Wszystkie raporty możesz wyeksportować do plików XLS lub PDF.

Szablony i indywidualne harmonogramy

PlanPoint oferuje również możliwość tworzenia cyklicznych harmonogramów dla danego okresu czasu. Czy konkretne zadania są wykonywane co tydzień, w tym samym dniu, przez ten sam zespół? Możesz to wcześniej zdefiniować, dzięki czemu aplikacja sama utworzy odpowiedni grafik. Dzięki modułowi indywidualnych harmonogramów pracy, możesz definiować i wprowadzać wzorce zmian dla każdego pracownika. Bardzo przydatne, gdy np. pracownik pracuje tylko na część etatu i ma ustalony dzień wolny np. w każdą środę.

Zarządzanie pracownikami

Zarządzanie pracownikami online sprawia, że wszystkie informacje są dostępne centralnie. Możesz je natychmiast wykorzystać do planowania obsady pracowniczej. Dane osobowe, informacje o kontraktach pracowniczych, godzinach pracy, czy urlopach możesz łatwo aktualizować, zarządzać nimi i kontrolować je.

Zarządzanie lokalizacjami

Posiadasz parę oddziałów, czy może różne miejsca pracy Twoich pracowników? Z PlanPointem możesz łatwo to zdefiniować. Lokalizacja nie musi być tylko oddziałem – możesz nią oznaczyć każde miejsce fizyczne pracy (takie jak: maszyna, pomieszczenie, budynek), ale także zespół lub dział. Dla każdej lokalizacji możesz określać różne kwalifikacje, dzięki czemu dostajesz wielowymiarowy wgląd w swoją organizację.

Panel pracownika

Twoi pracownicy już teraz mogą mieć dostęp do swojego indywidualnego harmonogramu, harmonogramu zespołu, dostępności osób i swoich danych kontraktowych w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki nadawaniu ról i dostępów, możesz ustawić co widzą Twoi pracownicy. Panel pracownika daje możliwość nie tylko podglądu swojego harmonogramu, ale także pozwala na składnie wniosków urlopowych, próśb o inną zmianę lub uwag do grafiku.

Integracja z innymi systemami rejestracji czasu pracy

Chcesz wykorzystać dane z innego systemu obecności lub dane wejściowe dla lepszego planowania? Albo bezpośrednio porównać planowany harmonogram z faktyczną obecnością? Za pomocą PlanPointa możesz sprawdzić dane dotyczące frekwencji z dokładnością co do jednego pracownika. Obecność może być rejestrowana za pomocą zegara lub aplikacji mobilnej. Dane mogą być wprowadzane do systemu planowania ręcznie lub importowane za pomocą interfejsu. Różnice pomiędzy planowanym, a wykonywanym planem mogą być wykorzystane jako dane wejściowe - z odpowiednimi kodami - do systemu płacowego.