Profesjonalne planowanie online

Working Time Office ® (WTO) to nowoczesne narzędzie do profesjonalnego
planowania i ewidencji czasu pracy. System zapewnia innowacyjne i przejrzyste
podejście do planowania i rejestracji czasu pracy, z dowolnego miejsca na świecie.

 

Standardowa wersja WTO umożliwia:
 • planowanie czasu pracy wraz z oceną zgodności z przepisami Prawa Pracy
 • ewidencję czasu pracy bez kart i czytników
 • zarządzanie urlopami w firmie
 • zarządzanie nadgodzinami
 • definiowanie schematów zmian
 • obsługę okresów rozliczeniowych o różnej długości i początku.

Korzyści dla firmy:

 • Tworzony harmonogram pracy będzie zawsze zgodny z przepisami. WTO uwzględnia normy czasu pracy, tj. rozpoczęcie pracy po raz drugi w dobie pracowniczej, odpoczynki dobowe i średniotygodniowe, wolną niedzielę, wymagane dni wolne (w tym święta) oraz długość okresu rozliczeniowego.
 • Dostęp do grafiku z każdego miejsca na świecie oraz urządzenia mobilnego.
 • Pracownicy zyskają możliwość wykorzystania elektronicznego obiegu wniosków urlopowych oraz nadgodziny, a także odbioru wypracowanych nadgodzin.
 • Zautomatyzowane procesy kadrowe.
 • Dostęp do szeregu raportów: w tym list z elektronicznej rejestracji czasu pracy, czy harmonogramów zespołów.
 • Osoby pracujące zdalnie będą mogły sprawdzić swój grafik pracy, wysłać wniosek urlopowy lub o nadgodziny z domu. Dodatkowo, czas pracy jest ewidencjonowany elektronicznie.
 • Możliwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi, RCP, Active Directory oraz innymi źródłami danych.