Warsztat „Czas pracy w czasach transformacji: praktyczne rozwiązania problemów działów People & Culture”

Warsztat dedykowany pracownikom działów People & Culture, mający na celu omówienie najczęstszych wyzwań oraz wypracowanie najlepszych, praktycznych rozwiązań. Poprzez interaktywne ćwiczenia i dyskusje, uczestnicy będą dążyć do znalezienia praktycznych i dostosowanych do swoich organizacji rozwiązań.

W trakcie warsztatu poruszane są m.in.: kwestie nadgodzin, przestojów oraz zmian ad hoc w harmonogramach. Analizowana jest elastyczność czasu pracy i skuteczne zarządzanie tymi zmianami.

Pod lupę brane są również kwestie rotacji, retencji i rekrutacji pracowników. Analizowany jest wpływ tych czynników na efektywność zespołów oraz strategie utrzymania talentów w Twojej organizacji.

Rozważane są także różnice pokoleniowe i zmieniające się oczekiwania wobec czasu pracy. Poszukiwane będą sposoby na skuteczną komunikację i współpracę między różnymi grupami wiekowymi w celu zbudowania harmonijnego środowiska pracy.

Nie będzie pominięte znaczenie work-life balance i europejskiej dyrektywy dotyczącej czasu pracy. Wraz z naszymi konsultantami pomożemy Twojej firmie w tym, jak osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a osobistym dla zapewnienia dobrego samopoczucia i wydajności pracowników.

W trakcie warsztatu zostanie przedstawione pojęcie Time Intelligence. Wyjaśnimy, czym jest i jak Twoja organizacja może wykorzystać tę wiedzę do lepszego zarządzania czasem i podnoszenia efektywności.

Na zakończenie warsztatu każdy uczestnik otrzyma krótki poradnik z efektami pracy warsztatowej, który pomoże w dalszym doskonaleniu zarządzania czasem pracy i harmonogramami.

 

Obszary, na których skupiamy się podczas warsztatu:

  • Nadgodziny, przestoje, zmiany ad hoc harmonogramów
  • Rotacja, retencja i rekrutacja
  • Generation gap i zmiana oczekiwań wobec czasu pracy
  • Work-life balance i europejska dyrektywa
  • Czym jest Time Intelligence?

 

Nasza oferta obejmuję:

  • przeprowadzenie warsztatów w dedykowanych grupach
  • dostarczenie i rozdystrybuowanie materiałów
  • zaangażowanie konsultantów Déhora
  • krótki poradnik z efektami pracy warsztatowej