Déhora Polska przedstawia:

Poradnik na temat samodzielnego planowania czasu pracy - Selfrostering

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat idei samodzelnego planowania czasu pracy

Temat „wpływu na własne godziny pracy” (selfrostering) cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem wśród firm, które w swojej organizacji stoją przed wyzwaniem planowania czasu pracy w systemie zmianowym dla dużej liczby pracowników. Mimo że każdy w organizacji pragnie elastyczności, stopień, w jakim można zaimplementować, różni się w zależności od każdej osoby. Zalet samodzielnego planowania jest wiele, jednak praktyka pokazuje, że często największym wyzwaniem jest samo wdrożenie tej idei w organizacjach.