Korzyści wynikające z samodzielnego planowania w sektorze przemysłowym

W przemyśle harmonogramy są sztywne, obsady niezmienne, a ci sami pracownicy przez wiele lat pracują razem. Takie zespoły mają własną subkulturę i nierzadko łączą je silne więzy przyjaźni. Jeśli trzeba sprawdzić który zespół pracuje w określonym czasie, wystarczy zapytać dowolnego pracownika, a na pewno będzie to wiedział. W takiej sytuacji nic dziwnego, że ludzie czują się bezpiecznie i są zadowoleni z dotychczasowego stanu rzeczy. Dlaczego więc warto wprowadzić samodzielne planowanie pracy?

Dlaczego samodzielne planowanie może być dobrym rozwiązaniem

Związki zawodowe coraz częściej domagają się od pracodawców promowania wśród pracowników elastyczności i niezależności. Z czasem przyniesie to pracodawcy lepszą kontrolę nad nakładem pracy, a także, w długim okresie, poprawi zdrowie i kondycję społeczną kadr. Co więcej, dzięki temu pracownicy będą mogli samodzielnie decydować o swoim harmonogramie pracy. Lista pozostałych zalet i wad znajduje się poniżej.

Zalety indywidualnego planowania pracy dla pracowników

Główną zaletą jest to, że pracownik sam może ustalić swój harmonogram pracy. W rezultacie pracownik ma czas na rekreację, może wziąć urlop wychowawczy, odebrać dzieci ze szkoły albo pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy. Warto przy tym wspomnieć, że samodzielne planowanie pracy znacząco ułatwia pracę w niepełnym wymiarze godzin. Dowiedziono naukowo, że samodzielne planowanie pomaga pracownikom utrzymać wysoki poziom zdrowia fizycznego i społecznego – dzieje się tak dzięki temu, że sami decydują o tym kiedy pracują, a kiedy mają czas dla siebie. To jednocześnie pozytywnie wpływa na jakość wykonywanej pracy. Dodatkową, bardzo ważną zaletą jest to, że pracownicy mają możliwość rozwijania się ponieważ nie są na stałe przypisani do konkretnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa lub do jednego zespołu pracowników. Dzięki samodzielnemu planowaniu zdobywają doświadczenie w całej organizacji i zawierają nowe znajomości.

Zalety indywidualnego planowania pracy dla pracodawców

Samodzielne planowanie pracy nadaje pracownikom wszechstronności dzięki temu, że pracują oni na różnych zmianach i wykonują różne obowiązki. Daje to także pracodawcom więcej swobody w zakresie obsady poszczególnych zmian, co może przynieść realne oszczędności. Samodzielne planowanie pozwala także z jednej strony zredukować niewykorzystanie zasobów ludzkich, a z drugiej strony ograniczyć pracę w godzinach nadliczbowych. Inne zalety samodzielnego planowania to zwiększona atrakcyjność pracodawcy, zmniejszenie absencji z powodu choroby, możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu, łatwiejsze spełnienie wymogów zbiorowego układu pracy w zakresie, na przykład, redukcji pracy w godzinach nocnych (program 55+), umownych parametrów zrównoważonego wykorzystania zasobów itd.

Jakie problemy mogą napotkać pracownicy po wprowadzeniu samodzielnego planowania?

W kontekście samej pracy, niektóre rzeczy przestają być dla pracowników stałe i niezmienne. Samodzielne planowanie jest dla pracowników ogromną zmianą, która wpływa zarówno na ich życie zawodowe, jak i prywatne. Niepewności dotyczące dodatku za pracę zmianową, pracy w weekendy i stabilności zatrudnienia to częste przyczyny rezygnacji z samodzielnego planowania.

 

„Wprowadzając system samodzielnego planowania pracy, krótkoterminowe obawy należy skonfrontować z długoterminowymi korzyściami”.

Jakie problemy mogą napotkać pracodawcy po wprowadzeniu samodzielnego planowania?

Pracodawcy muszą pamiętać, że wprowadzenie indywidualnego zarządzania czasem pracy jest inwestycją, a nie jedynie sposobem na oszczędności. Nie oznacza to jednak, że oszczędności się nie pojawią – pracodawca oszczędza w dłuższym okresie dzięki większej kontroli nad nakładem pracy. Wprowadzenie systemu samodzielnego planowania pracy może doprowadzić do niepokoju na każdym szczeblu przedsiębiorstwa, co zagraża powodzeniu tego projektu. Dlatego właśnie ważne jest, aby cała organizacja była zaangażowana w projekt (w tym przedstawiciele Rady Pracowniczej, działu personalnego, kierownictwa wyższego szczebla i pracowników) aby zwiększyć szanse jego powodzenia. Kluczem do udanego wprowadzenia systemu samodzielnego planowania jest otwarta i przejrzysta komunikacja z pracownikami. Bez jasnego i systematycznego informowania o celu projektu i wszelkich kwestiach pobocznych szybko doprowadzi do nieporozumień. A to z kolei często jest przyczyną niepowodzenia całego projektu.

Jak Déhora może pomóc przy realizacji projektu wprowadzenia samodzielnego planowania pracy?

Déhora oferuje swoje wsparcie przy wdrażaniu systemu samodzielnego planowania pracy w szczególności poprzez doradzanie pracownikom każdego działu przedsiębiorstwa w procesie oswajania się z zachodzącymi zmianami. Podczas wstępnego spotkania z pracownikami przedstawiciele Déhora skupiają się na wyjaśnieniu całego procesu i omówieniu obaw i zmian, z którymi pracownicy będą musieli się zmierzyć. Następnie Déhora organizuje spotkania informacyjne, konsultacje oraz, w razie potrzeby, indywidualne rozmowy aby ustalić profil idealnego harmonogramu pracy według pracowników danego przedsiębiorstwa. Déhora dostosowuje harmonogram w razie potrzeby, a także opracowuje zasady wdrożenia samodzielnego planowania pracy w zakresie dni wolnych od pracy, zmian przypadających w weekendy, kwestii związanych z przepisami ustawy o czasie pracy, dodatku za pracę zmianową itd. Ponadto, powołana zostanie specjalna grupa robocza składająca się z przedstawicieli zarządu, rady pracowniczej i kierownictwa pionu personalnego, a także komitet sterujący i grupa dyskusyjna.  Spowoduje to zaangażowanie całej organizacji w proces, dzięki czemu wszyscy zrozumieją, że do powodzenia projektu potrzebny jest wkład każdego pracownika. W razie potrzeby Déhora zapewni szkolenia i doradztwo w zakresie wyboru oprogramowania do planowania w Państwa organizacji.

Wprowadzenie samodzielnego planowania pracy – co firma musi wiedzieć!

Etap orientacji jest najtrudniejszy, ponieważ to właśnie wtedy do głosu dochodzi niewiedza i brak zaufania. Jednak specjaliści Déhora są gotowi przyjść Państwu z pomocą od samego początku.

Cały proces wprowadzania zmian trwa zazwyczaj od dwóch do trzech lat. Trzeba przy tym pamiętać, że kluczem do udanego wdrożenia programu jest umożliwienie pracownikom oswojenia się z wprowadzanymi zmianami. Trzeba także będzie tolerować negatywne emocje pracowników, ponieważ jest to normalny element procesu. Zmiany należy wprowadzać małymi krokami, bo właśnie w ten sposób najłatwiej będzie przekonać do nich pracowników.

Jednak czasami, w toku realizacji projektu, może się okazać, że samodzielne planowanie nie jest idealnym rozwiązaniem dla danego przedsiębiorstwa. W takim przypadku Déhora pomoże Państwu znaleźć jak najlepsze rozwiązanie alternatywne.

„Oprócz tego wszystkiego, proces przejścia na samodzielne planowanie to po prostu doba zabawa – ludzie często o tym zapominają. A po jakimś czasie wszyscy zaczną dostrzegać płynące z tego korzyści”.

Zobacz także

7 cech dobrego planisty

Dlatego właśnie planista to ktoś, kto spełnia wiele różnych zadań. To ktoś, kto doradza i wspiera kierownictwo przy organizacji pracy…

Zalety indywidualnego zarządzania czasem pracy

Dlaczego indywidualne zarządzanie czasem pracy może okazać się dobrym rozwiązaniem Związki zawodowe coraz częściej naciskają na pracodawców, aby zapewniali swoim…

Znaczenie elastyczności czasu pracy w zarządzaniu

Elastyczność czasu pracy Czas jest dla współczesnych społeczeństw wartością o szczególnym znaczeniu, a poczucie jego braku coraz bardziej powszechne. W…