Szczęście pracownika, szczęściem… pracodawcy

Obecny trend projektowania środowiska i miejsca pracy w taki sposób, by był coraz bardziej przyjazny pracownikom, dzisiaj nikogo już nie dziwi. Nieustanne wysiłki ukierunkowane na tworzenie dogodnych warunków pracy służących zadowoleniu pracownika i jego wydajności to „must have” dzisiejszego przemysłu czy mniejszych firm produkcyjnych. Doświadczenie wielu z nich pokazuje jednak, że znacznie trudniej jest uzyskać pozytywne efekty i wydajność w firmach, w których większą cześć pracowników stanowią „blue collars, gdzie praca często jest zmianowa i wykonywana w nocy. Aby to zmienić, należy wdrożyć kilka reguł.

Po pierwsze, uwzględnić prywatne preferencje. Praca zmianowa i nocna ma duży wpływ na nasze życie społeczne i rodzinne. Dużo trudniej też jest dopasować się do rytmu pracy szkół, urzędów czy chociażby placówek służby zdrowia i szpitali. Nie każdy pracodawca zdaje się mieć tego świadomość, co niesie za sobą poważne konsekwencje. Badania pokazują, że wśród pracodawców, którzy w trakcie tworzenia harmonogramów czasu pracy uwzględniają prywatne preferencje, absencja maleje o 10% do 25%.

Należy planować zgodnie z prawem. Rozprawmy się z mitem i jasno to powiedzmy: kodeks pracy umożliwia zastosowanie wielu rozwiązań, które pozwalają elastycznie planować czas pracy. Reguły zawarte w kodeksie nie służą ograniczaniu możliwości pracodawcy. Kodeks pracy zapewnia ochronę pracownikowi bazując na wiedzy naukowej również z zakresu medycyny pracy. Planując zgodnie z kodeksem, pomijając fakt, że nie narażamy się na kary, zapewniamy też odpowiednie czasy odpoczynku. Przemęczony pracownik nigdy nie będzie szczęśliwy i wydajny.

Koniecznie trzeba wykorzystywać obecnie dostępne możliwości technologiczne. Aktualnie na rynku pracy mamy kilka pokoleń pracowników. Zwłaszcza najmłodsze z nich przy wyborze i ocenie atrakcyjności pracodawcy kierują się tym, czy firma nie korzysta z przestarzałych rozwiązań i wdraża nowoczesne technologie. Możliwości, jakie daje nam fakt, że prawie każdy z nas posiada smartfona i operuje urządzeniami mobilnymi, są bardzo duże. Dzięki temu możemy mieć w jednym ręku nie tylko nasz harmonogram, ale również być na bieżąco informowani o zmianach w planowaniu czasu pracy oraz wnioskować o urlop będąc online.

Planujmy zawsze przewidywalnie i profesjonalnie w taki sposób, żeby nie zmieniać harmonogramu ad hoc. Dzięki zastosowaniu profesjonalnych narzędzi do planowania czasu pracy możemy tworzyć harmonogramy, które uwzględniają zakładane zapotrzebowanie na pracę. Pozwala nam to zagwarantować, że nie będziemy wprowadzać doraźnie zmian. Dobrze zaplanowane harmonogramy czasu pracy to przewidywalność czasu wolnego i równomierne obłożenie pracowników w procesie produkcji.

Pracodawca powinien zadbać o sprawiedliwe obłożenie pracą w weekendy. W sytuacji, gdy praca zmianowa odbywa się również w weekendy, bardzo ważne jest, żeby nie faworyzować żadnej z brygad. Brak profesjonalnych narzędzi do planowania czasu pracy przyczynia się do tego, że ta zasada bardzo często umyka. Mając do dyspozycji odpowiednie zliczenia mamy nad tym kontrolę.

I ostatnia reguła – należy uwolnić czas kierownictwa zespołu. Kierownik czy brygadzista to osoby o największym doświadczeniu z zespole. Przeznaczanie ich czasu pracy na planowanie i ewidencję czasu pracy w różnych arkuszach kalkulacyjnych jest nie tylko niewykorzystaniem ich potencjału, ale również stratą pieniędzy. Zastosowanie algorytmów pozwalających zautomatyzować planowanie oszczędza czas, pieniądze i frustrację.

Zobacz także

Selfrostering – odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość rynku pracy

Od wielu miesięcy pracodawcy próbują szukać nowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, jak również, co jest zjawiskiem stosunkowo młodym, z zakresu…

Dbanie o pracownika się opłaca

Dołączenie 15 lat temu do Unii Europejskiej (UE) okazało się być przełomowym momentem dla gospodarki naszego kraju. Jeśli weźmie się…