Nowy harmonogram czasu pracy w 6 łatwych krokach

Umiejętne planowanie czasu pracy jest jednym z czynników warunkujących wydajność przedsiębiorstwa. Odpowiednio skonstruowane harmonogramy czasu pracy są dobre nie tylko dla pracowników, ale również dla prawidłowego działania całej organizacji. Właśnie dlatego oferujemy swoją autorską metodę „planowania harmonogramów czasu pracy w sześciu łatwych krokach”. Cały proces można wykonać w ciągu zaledwie  kilku dni, w zależności od konkretnych potrzeb klienta.

Planowanie harmonogramów czasu pracy w sześciu łatwych krokach

Z przyjemnością pomożemy Ci w opracowaniu nowego harmonogramu czasu pracy, który spełni wszystkie potrzeby i wymagania operacyjne Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobywanemu przez wiele lat działalności na rynku, opracowaliśmy własną metodologię planowania harmonogramów czasu pracy w sześciu łatwych krokach. Przed przystąpieniem do projektowania harmonogramu w przedsiębiorstwie, zawsze rozważamy następujące kwestie:

 • Metodologia, która jest aktualnie stosowana do planowania czasu pracy w danym przedsiębiorstwie. Czy istnieje jakakolwiek inna metoda, która sprawdziłaby się lepiej?
 • Analiza zasobów ludzkich (kwalifikacje, zakontraktowane godziny pracy, szczególne zapisy umowy, zaplanowane urlopy).
 • Analiza planowanego nakładu pracy (przewidywane obciążenie pracą).
 • Zasoby ludzkie, które są potrzebne do obsadzenia każdej zmiany (wymagania w zakresie poziomu zatrudnienia).
 • Jakich przepisów należy przestrzegać (ustawa o czasie pracy/zbiorowe układy pracy).
 • Wszelkie inne wymogi dotyczące harmonogramów czasu pracy.

 

Zalety prawidłowo skonstruowanego harmonogramu czasu pracy

Prawidłowo skonstruowany harmonogram czasu pracy przynosi następujące korzyści:

 • Mniej problemów z obsadą: dobry harmonogram gwarantuje równowagę pomiędzy dostępnymi zasobami ludzkimi a nakładem pracy.
 • Większa stabilność czasu pracy: jeśli uwzględnione zostaną zarówno potrzeby pracowników, jak i wymogi operacyjne przedsiębiorstwa, harmonogramy czasu pracy nie będą wymagać częstych korekt.
 • Zgodność z przepisami: nowe harmonogramy czasu pracy będą zgodne z regulacjami przewidzianymi w ustawie o czasie pracy i obowiązującym zbiorowym układzie pracy.
 • Zdrowie pracowników: jeśli przy planowaniu czasu pracy uwzględniane są właściwe aspekty społeczne i psychiczne, pracownicy będą zdrowsi i bardziej produktywni przez długi czas.
 • Większa przewidywalność: jeśli harmonogram czasu pracy uwzględnia indywidualne potrzeby pracowników, każdy pracownik z góry dokładnie zna swój grafik.
 • Większa satysfakcja pracowników: równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym poprawia motywację i zaangażowanie pracowników.

 

 

 

Zobacz także

Nowy harmonogram czasu pracy w 6 łatwych krokach

Planowanie harmonogramów czasu pracy w sześciu łatwych krokach Z przyjemnością pomożemy Ci w opracowaniu nowego harmonogramu czasu pracy, który spełni…