Jak polskie firmy poradziły sobie z czasem pracy w czasie pandemii?

Zagadnienie czasu pracy, które od lat nas fascynuje, a dla większości organizacji biznesowych było domeną tylko niektórych działów w ciągu ostatniego roku, zyskało wiele nowych wymiarów. Projekty realizowane w czasie pandemii uświadomiły, że jesteśmy fundamentalną częścią tej rewolucji, która na trwale redefiniuje rozumienie czasu pracy. Obecnie z pozycji biernego obserwatora staliśmy się aktywnymi uczestnikami mającymi realny wpływ na kształt tych zmian. Ta obserwacja skłoniła nas do refleksji i doprowadziła do decyzji o przygotowaniu raportu, który z dumą Państwu prezentujemy. Zatytułowaliśmy ten raport: „Czas pracy w czasie pandemii”, ale wiemy, że zmiany wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 już z nami pozostaną, stąd decyzja o rozszerzeniu zakresu tematycznego również o aspekty związane z rekrutacją, rotacją oraz monitorowaniem pracowników zdalnych.