Blog

Wiadomości, artykuły, webinary oraz inne informacje na temat planowania i zarządzania czasem pracy

Praca nocna oraz zagrożenia z niej wynikające

Konsekwencje pracy w nocy Kodeksowo przyjmujemy, że praca w porze nocnej zaczyna się od godziny 21 i kończy o 7…

Narzucane grafiki odchodzą do lamusa

Przy układaniu harmonogramów można wyjść od życzeń pracowników. Algorytm dopasuje je do zapotrzebowania na pracę. Taka zmiana przynosi wymierne korzyści.…

Zmiana metody planowania czasu pracy

Klasyczne podejście do planowania czasu pracy zakłada, że wychodząc od obciążenia pracą i wymagań dotyczących personelu definiujemy zmiany robocze, na…

Szkolenie pracowników dla konkurencji?

Co się może stać, jeżeli nie będziesz szkolił pracowników? Korzyści dla pracodawcy Produktywność wykształconych pracowników jest wyższa W szybko zmieniającym…

Szczęście pracownika, szczęściem… pracodawcy

Po pierwsze, uwzględnić prywatne preferencje. Praca zmianowa i nocna ma duży wpływ na nasze życie społeczne i rodzinne. Dużo trudniej…

Selfrostering – odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość rynku pracy

Od wielu miesięcy pracodawcy próbują szukać nowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, jak również, co jest zjawiskiem stosunkowo młodym, z zakresu…