Blog

Wiadomości, artykuły, webinary oraz inne informacje na temat planowania i zarządzania czasem pracy

Elastyczny czas pracy drogą do większej efektywności

Nowy model pracy Młode pokolenia wchodzące na rynek pracy reprezentują często odmienne oczekiwania co do swojej roli w przedsiębiorstwie względem…

Jak długotrwałe zmęczenie pracą wpływa na pracowników i… pracodawcę

Zmęczenie, które ma znaczenie Badania wykonane w ciągu ostatnich 25 lat jasno wskazują, że skumulowane zmęczenie w połączeniu pracą zmianową,…

Zalety i wady 12 godzinnych zmian w kontekście zdrowia pracownika

Argumenty za: + Więcej dni odpoczynku pod rząd. W systemie równoważmy zazwyczaj powstają okresy odpoczynku od 2 do nawet 8…

Praca nocna oraz zagrożenia z niej wynikające

Konsekwencje pracy w nocy Kodeksowo przyjmujemy, że praca w porze nocnej zaczyna się od godziny 21 i kończy o 7…

Narzucane grafiki odchodzą do lamusa

Przy układaniu harmonogramów można wyjść od życzeń pracowników. Algorytm dopasuje je do zapotrzebowania na pracę. Taka zmiana przynosi wymierne korzyści.…

Zmiana metody planowania czasu pracy

Klasyczne podejście do planowania czasu pracy zakłada, że wychodząc od obciążenia pracą i wymagań dotyczących personelu definiujemy zmiany robocze, na…