Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i ewidencję czasu pracy

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i ewidencję czasu pracy w firmach charakteryzujących się pracą nieregularną lub zmianową.

Wedle naszych doświadczeń pomimo wielu wyzwań na rynku pracy niewiele firm interesuje się optymalizacją planowania czasu pracy, mimo że koszty pracy ludzkiej stanowią na ogół znakomitą część wszystkich wydatków firmy i potrafią przekroczyć 80%Koszty nadgodzin, przestojów, absencji chorobowej, rotacji personelu, a także niskiej motywacji do i satysfakcji z pracy wynikające z niedoskonałości grafików, są duże, choć bardzo często niedostrzegane.

Przyczyną jest brak świadomości dużej części kadry zarządzającej, że profesjonalne planowanie czasu pracy ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania firmy, a więc również dla wyniku finansowego.

Z doświadczenia badawczego naszej firmy jednoznacznie wynika, że w efekcie poprawy procesu planowania czasu pracy personelu i jakości grafików, pracodawcy mogliby zaoszczędzić dziesiątki, a niejednokrotnie i setki tysięcy złotych w skali roku, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Proponowane szkolenie składa się z dwóch części:

 

Część pierwsza dotyczy aspektów związanych z planowaniem czasu pracy:

 1. Koszty i korzyści związane z planowaniem: W jaki sposób określić koszty i korzyści związane z wdrożeniem profesjonalnego planowania?
 2. Zmiany w harmonogramach w trakcie ich obowiązywania:  Jakie zmiany można wprowadzać w harmonogramach i jakie są koszty oraz korzyści ingerencji w harmonogram?
 3. Dostarczanie danych dotyczących zarządzania zasobami oraz ich analiza: Jak opracowywać wskaźniki dotyczące planowania oraz jak je interpretować i analizować?
 4. Zapewnienie jakości planowania: W jaki sposób powinna wyglądać struktura organizacji planowania i w jaki sposób należy wybrać  najlepszy system czasu pracy?
 5. Określenie formalnych wytycznych dotyczących planowania: W jaki sposób należy podejmować decyzje zarządzając harmonogramem? Czym się kierować?
 6. Ergonomia czasu pracy. W jaki sposób uwzględniając najnowszą wiedzę z zakresu medycyny pracy tworzyć   harmonogramy minimalizujące negatywny wpływ pracy nieregularnej i nocnej na zdrowie i życie codzienne?

 

Część druga dotyczy aspektów prawnych w planowaniu czasu pracy:

 1. Obliczanie wymiaru czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych oraz systemy i rozkłady czasu pracy.

 2. Ewidencja czasu pracy. 
 3. Okresy odpoczynku. 
 4. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy. 
 5. Praca w godzinach nadliczbowych, limity i zasady jej rekompensaty. 
 6. Konsekwencje dla pracownika odpowiedzialnego za ewidencjonowanie czasu pracy w razie naruszenia przepisów o czasie pracy.

 

Jaką wiedzę i doświadczenie przekazujemy podczas szkolenia?

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:

 • efektywnie planować i ewidencjonować czas pracy w narzędziu;
 • samodzielnie podejmować decyzje dotyczące zarządzania harmonogramami;
 • tworzyć skuteczną organizację planowania;
 • sporządzać i optymalizować plan zapotrzebowania na personel;
 • realizować powyższe w zgodzie z aktualnym stanem prawnym.