Nasi klienci

Zbiorowy układ pracy jako wzorzec dla indywidualnych harmonogramów

Zbiorowy układ pracy często stanowi sztywny zestaw reguł, który bardzo utrudnia elastyczne planowanie czasu pracy. Déhora oferuje przedsiębiorstwom pomoc w tworzeniu zasad dotyczących czasu pracy i czasu przerw już na etapie negocjowania zbiorowego układu pracy.

Bezproblemowe tworzenie grafików w programie Working Time Office

Ze względu na rosnącą liczbę pasażerów, lotnisko w Eindhoven stanęło przed dużym wyzwaniem, związanym z wprowadzeniem nowych harmonogramów czasu pracy. Dzięki pomocy Déhora, lotnisko z powodzeniem wykorzystuje Working Time Office, jako narzędzie do tworzenia harmonogramów czasu pracy i zarządzania nimi.